Monday, September 5, 2011

Maklumat Am Perolehan Kerajaan

Kementerian Kewangan merupakan Agensi Pusat yang menetapkan dasar pengurusan kewangan Kerajaan termasuk perolehan Kerajaan. Seksyen 6 (1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memberi kuasa kepada Menteri Kewangan untuk menyelia dan menyelaras perolehan Kerajaan. Bagi tujuan meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan agensi-agensi Kerajaan, Perbendaharaan Malaysia mengamalkan konsep desentralisasi melalui penurunan kuasa kepada Pegawai Pengawal untuk membuat keputusan. Bagi melaksanakan kewajipan tersebut, Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan Arahan Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan peraturan yang berkaitan.

Bagi tujuan untuk mempertimbang dan menyetuju terima tender, pihak berkuasa meluluskan tender ditetapkan seperti berikut:

a) Peringkat Kementerian Kewangan

b) Peringkat Lembaga Perolehan Kementerian/Jabatan Kerja Raya


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...