Pekeliling

PEKELILING PERBENDAHARAAN

Bil 2 Tahun 2005
Peraturan Mengenai Kadar-Kadar Dan Syarat-Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah Dan Fasilitator Sambilan

Bil 3 Tahun 2009
Bayaran Elaun Dan Kemudahan Kepada Ahli Sektor Swasta Yang Menghadiri Mesyuarat Jawatan Kuasa Yang Ditubuhkan Oleh Kementerian/Jabatan


SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN

Bil 5 Tahun 2007
Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender

Bil 8 Tahun 2007
Had Kuasa Melantik Dan Meluluskan Kos Perkhidmatan Perunding

Bil 12 Tahun 2007
Had Nilai Dan Syarat-Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan

Bil 1 Tahun 2008
Tatacara Perolehan Kenderaan

Bil 3 Tahun 2008
Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga Di Dalam Kontrak Kerja

Bil 5 Tahun 2009
Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga

Bil 9 Tahun 2009
Had Nilai, Kuasa Dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan Agensi

Bil 2 Tahun 2010
Kaedah Penempahan Dan Pembelian Tiket Serta Pembayaran Untuk Semua Perjalanan Udara Rasmi

Bil 6 Tahun 2010
Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat Dan Firma Perunding Yang Berdaftar Dengan Kementeran Kewangan

Bil 10 Tahun 2010
Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan

Bil 2 Tahun 2011
Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan
SPP ini hendaklah dibaca bersekali dengan:
Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011

Bil 4 Tahun 2011
Arahan Kepada Semua Agensi Kerajaan Untuk Menggunapakai Sistem e-Perunding Bagi Semua Urusan Pelantikan Perkhidmatan Perunding Untuk Projek Pembangunan Fizikal Dan Kajian Kerajaan Mulai 6 Jun 2011
 
Bil 6 Tahun 2011
Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai Penguasa Dalam Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan
 
Bil 7 Tahun 2011
Pengumpulan Maklumat Perolehan Kerajaan Menggunakan Government Procurement Information System (GPIS) Dan Portal MyProcurement

Bil 8 Tahun 2011
Perolehan Berkaitan Information And Cmmunication Technology(ICT) Dan Rangkaian Internet


PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN

Bil 3 Tahun 2007
Bekalan Dan Pengiriman Bas 40 Penumpang Berhawa Dingin Pelbagai Jenis Casis Kepada Semua Kementerian, Jabatan Kerajaan Termasuk Jabatan Kerajaan Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan Serta Badan Berkanun Di Seluruh Semenanjung Malaysia

Bil 3 Tahun 2007 Tambahan 1
Bekalan Dan Pengiriman Bas 40 Penumpang Berhawa Dingin Pelbagai Jenis Casis Kepada Semua Kementerian, Jabatan Kerajaan Termasuk Jabatan Kerajaan Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan Serta Badan Berkanun Di Seluruh Semenanjung Malaysia


SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN

21-03-2008
Garis Panduan Penilaian Tender

31-07-2009
Kaedah Pelantikan Syarikat Bagi Perkhidmatan MultiModal Transport Operator (MTO)

08-03-2010
Garis Panduan Tindakan Ke Atas Sokongan Yang Diterima Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan


ARAHAN KETUA PENGARAH KERJA RAYA

2010
Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya (Edisi Ketiga)

2010
Buletin Perubahan Kerja Edisi 2010
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...