Monday, September 5, 2011

Dasar, Prinsip dan Objektif Perolehan Kerajaan


DASAR PEROLEHAN KERAJAAN
 • Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan;
 • Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi;
 • Menggalakkan penglibatan usahawan Bumiputera; dan
 • Memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan Kerajaan bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.

OBJEKTIF PEROLEHAN KERAJAAN
 • Menguruskan perolehan secara cekap dan berkesan;
 • Mendapatkan harga yang paling menguntungkan Kerajaan;
 • Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan;
 • Menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa sektor industri negara; dan
 • Sebagai alat untuk mencapai dasar-dasar nasional.

PRINSIP PEROLEHAN KERAJAAN
 • Akauntabiliti Awam - Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 • Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 • Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
 • Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing.
 • Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...