Tuesday, September 27, 2011

Jamuan Hari Raya BK&P

Pada 21 September 2011 yang lalu, Bahagian Kewangan & Pembangunan telah mengadakan jamuan sempena Hari Raya Eidul Fitri di ruang kerja Bahagian Kewangan & Pembangunan, Tingkat 1. Pelbagai juadah menarik ada dihidangkan sepanjang jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang pada hari tersebut.

Terima kasih kepada semua warga Kraftangan Malaysia yang telah menghadirkan diri. Berikut adalah gambar-gambar menarik ketika majlis berlangsung.
Tuesday, September 13, 2011

Integriti Dalam Perolehan Kerajaan

a) Kerahsiaan Maklumat Tender
 • Dokumen Tender Diklasifikasikan Sebagai Sulit
  Semua maklumat berkenaan sesuatu tender termasuk dokumen tender, tawaran tender dan penilaian tender hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT dan tidak boleh disebarkan kepada mana-mana pihak yang tidak terlibat dengan pengurusan tender sebelum keputusan muktamad dibuat.
 • Merahsiakan Maklumat Tender
  Pegawai Pengawal/Ketua Agensi adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan keperluan merahsiakan maklumat dan kedudukan sesuatu tender kepada pegawai yang berkenaan di bawah arahan pentadbirannya. Rujukan hendaklah dibuat kepada peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694]. Mana-mana pegawai awam yang didapati membocorkan rahsia berkenaan sesuatu tender adalah dianggap telah melanggar peruntukan dalam Akta-akta tersebut dan tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang terlibat.

b) Tanggungjawab Mengisytiharkan Kepentingan Terletak Hak
 • Urusan memproses tender
  Mana-mana pegawai yang terlibat dalam memproses sesuatu tender hendaklah memastikan bahawa beliau tidak mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletak hak mengenai tender itu.  Mana-mana pegawai yang mempunyai kepentingan dalam apa-apa cara pun dengan petender hendaklah mengisytiharkan kepentingan dan menarik diri secara bertulis daripada menguruskannya.

 • Keputusan Lembaga Perolehan
  Mana-mana ahli Lembaga Perolehan yang mempunyai apa-apa kepentingan mengenai sesuatu tender itu, ahli tersebut hendaklah mengisytiharkan kepentingannya serta menarik diri dari perbincangan dan keputusan tender berkenaan dan perkara ini hendaklah diminitkan.
  Ahli Lembaga Perolehan hendaklah bersikap neutral dan profesional dalam mempertimbangkan sesuatu tender serta bebas dari pengaruh luar.


c) Kesalahan Rasuah Dalam Perolehan Kerajaan
 • Selaras dengan usaha Kerajaan untuk mencegah dan membendung perlakuan rasuah dalam perolehan Kerajaan, Agensi Kerajaan dikehendaki memasukkan klausa peringatan mengenai kesalahan rasuah dalam dokumen perolehan Kerajaan di peringkat penyediaan dokumen pelawaan tender.  Sehubungan itu, Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 28 Februari 2009 telah dikeluarkan sebagai peringatan kepada Agensi.

Monday, September 12, 2011

Tambang Tiket Kapal Terbang Perjalanan Luar Negara

Makluman kepada semua cawangan dan bahagian,

Adalah dimaklumkan bahawa, peruntukan perjalanan luar negara adalah terhad dan daripada semakan rekod didapati kos yang tinggi adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut:

a)    Kos tiket kapal terbang;
b)   Menginap di hotel yang mengenakan bayaran tinggi;
c)    Tidak berkongsi bilik (sama jantina); dan
d)   Membuat tuntutan lojing walaupun berkongsi bilik.

Sehubungan itu, beberapa langkah akan dilaksanakan bagi mengurangkan kos perjalanan luar negara selaras dengan arahan dari Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) seperti berikut:

a)    Semua pembelian tiket kapal terbang bagi pegawai gred 52 dan ke bawah hendaklah dibeli melalui BERNAMA yang telah sudi membantu KPKK mendapatkan tiket pada kadar yang paling murah (tanpa Waran Peruntukan Udara);

b)   Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah (sama jantina) jika bertugas melebihi seorang hendaklah berkongsi bilik. Tuntutan lojing tidak dibenarkan sama sekali;

c)    Menginap di hotel yang menawarkan kadar berpatutan atau kadar yang lebih murah berbanding dengan pengesyoran daripada Malawakil; dan

d)   Menggunakan kemudahan pengangkutan awam ke destinasi jika perlu. Semua tuntutan tambang teksi sekiranya ada perlu dengan beresit. Tuntutan tanpa resit adalah tidak dibenarkan.

Semoga berada dalam makluman pihak tuan / puan.

Sekian, terima kasih.

Wednesday, September 7, 2011

Hari Terakhir Pak Ya Sebelum Bersara

Tarikh 6 September 2011 (Selasa) merupakan hari terakhir Encik Zakaria bin Wasmat atau Pak Ya, kakitangan Unit Kewangan berkhidmat dalam perkhidmatan awam.

Sesungguhnya jasa dan bakti yang telah Pak Ya curahkan selama ini kepada Kraftangan Malaysia amat besar dan tinggi nilainya dan akan terus sentiasa dikenang. Warga BK&P juga turut mengucapkan selamat bersara dan mendoakan agar Pak Ya akan berjaya dalam apa juga bidang yang diceburi selepas ini.

 Tepat jam 5.04 petang 6 September 2011, mengetik kad perakam waktu terakhir

Bersama rakan sekerja di Unit Kewangan di hari terakhir berkhidmat

Bersama warga kerja Unit Perolehan

Monday, September 5, 2011

Kategori Perolehan

Perolehan Kerajaan dibahagikan kepada tiga (3) kategori seperti berikut:

a. Kerja
 • Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja pembinaan seperti bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tapak kawasan, empangan air dan kerja perparitan serta juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal.
 • Syarikat yang ingin menyertai perolehan kerja perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dalam kepala dan sub-kepala berkaitan serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan gred yang berkaitan.
b. Bekalan
 • Perolehan bekalan merangkumi barangan/peralatan yang dibekalkan bagi menjalankan sesuatu program, aktiviti atau projek Kerajaan seperti makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat.
 • Syarikat yang ingin menyertai perolehan bekalan perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan.
c. Perkhidmatan
 • Perolehan perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu projek tertentu. Bidang perkhidmatan terbahagi kepada dua iaitu perkhidmatan perunding dan bukan perunding.
 • Perkhidmatan perunding meliputi bidang-bidang seperti perunding pembangunan fizikal dan bukan fizikal.
 • Perkhidmatan bukan perunding adalah meliputi perkhidmatan seperti pengendalian kursus dan latihan, penyenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan bangunan, pengiklanan, pengangkutan dan sebagainya.
 • Syarikat yang ingin menyertai perolehan perkhidmatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan. 

Dasar, Prinsip dan Objektif Perolehan Kerajaan


DASAR PEROLEHAN KERAJAAN
 • Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan;
 • Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi;
 • Menggalakkan penglibatan usahawan Bumiputera; dan
 • Memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan Kerajaan bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.

OBJEKTIF PEROLEHAN KERAJAAN
 • Menguruskan perolehan secara cekap dan berkesan;
 • Mendapatkan harga yang paling menguntungkan Kerajaan;
 • Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan;
 • Menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa sektor industri negara; dan
 • Sebagai alat untuk mencapai dasar-dasar nasional.

PRINSIP PEROLEHAN KERAJAAN
 • Akauntabiliti Awam - Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 • Diuruskan Secara Telus – Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 • Nilai Faedah Yang Terbaik – Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
 • Saingan Terbuka – Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing.
 • Adil dan Saksama – Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

Maklumat Am Perolehan Kerajaan

Kementerian Kewangan merupakan Agensi Pusat yang menetapkan dasar pengurusan kewangan Kerajaan termasuk perolehan Kerajaan. Seksyen 6 (1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memberi kuasa kepada Menteri Kewangan untuk menyelia dan menyelaras perolehan Kerajaan. Bagi tujuan meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan agensi-agensi Kerajaan, Perbendaharaan Malaysia mengamalkan konsep desentralisasi melalui penurunan kuasa kepada Pegawai Pengawal untuk membuat keputusan. Bagi melaksanakan kewajipan tersebut, Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan Arahan Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan peraturan yang berkaitan.

Bagi tujuan untuk mempertimbang dan menyetuju terima tender, pihak berkuasa meluluskan tender ditetapkan seperti berikut:

a) Peringkat Kementerian Kewangan

b) Peringkat Lembaga Perolehan Kementerian/Jabatan Kerja Raya


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...