Tuesday, April 5, 2011

Pertukaran Kakitangan BK&P

Warga BK&P mengucapkan selamat bertugas di tempat baru kepada Encik Mohd Sharif bin Hamid yang telah melapor diri di Bahagian Strategi Korporat mulai 1 April 2011 yang lalu. Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama dan komitmen yang telah diberikan kepada BK&P semasa beliau bertugas di sini.

Warga BK&P juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas buat Puan Noor Hapizah binti Abdullah yang bertukar dari Bahagian Usahawan. Semoga kehadirannya di Unit Perolehan akan memantapkan lagi perkhidmatan BK&P.

Nama: Mohd Sharif bin Hamid
Jawatan / Gred: Pembantu Tadbir (N17)
Penempatan Semasa: Unit Perolehan
Penempatan Baru: Bahagian Strategi Korporat
Tarikh Kuat Kuasa: 1 April 2011


Nama: Noor Hapizah binti Abdullah
Jawatan / Gred: Pembantu Tadbir (N17)
Penempatan Semasa: Bahagian Usahawan
Penempatan Baru: Unit Perolehan
Tarikh Kuat Kuasa: 1 April 2011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...