Wednesday, June 22, 2011

Pengumpulan Maklumat Perolehan Kerajaan Bagi Suku Tahun Pertama & Kedua Tahun 2011

Makluman kepada semua cawangan,

Dimaklumkan bahawa, kerjasama daripada pihak tuan / puan diperlukan untuk mengemaskini dan mengemukakan Maklumat Perolehan Kerajaan kepada pihak kami menerusi Government Procurement System (GPIS). Maklumat yang perlu dikemukakan adalah bagi tempoh suku tahun pertama iaitu 1 Januari 2011 hingga 31 Mac 2011 dan suku tahun kedua tahun iaitu 1 April 2011 hingga 30 Jun 2011.

Maklumat perolehan yang telah dikemaskini hendaklah dikemukakan kepada Unit Perolehan, Bahagian Kewangan & Pembangunan (dalam bentuk softcopy sahaja) melalui e-mail ridzwan@kraftangan.gov.my dan rohaya_abd@kraftangan.gov.my sebelum atau pada 1 Julai 2011 (Jumaat).
                                                                       
Kerjasama dan perhatian tuan / puan berhubung perkara ini adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...