Thursday, December 29, 2011

Perancangan Perolehan Secara Sebut Harga Dan Tender Bagi Tahun 2012


Makluman kepada semua bahagian dan Institut Kraf Negara,

2.         Sebagai usaha mempertingkatkan kelancaran dan kesempurnaan urusan perolehan secara tender dan sebut harga Kraftangan Malaysia bagi tahun 2012, Unit Perolehan akan menyediakan Perancangan Tender dan Sebut Harga Tahunan. Perkara yang sama telah dipohon oleh Bahagian Kewangan, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) untuk dikemukakan kepada mereka.
                                                                                         
3.         Sehubungan itu, tuan / puan adalah dikehendaki mengemukakan cadangan senarai perolehan secara tender dan sebut harga bagi tahun 2012 dengan mengisi maklumat seperti format berkembar dan dikembalikan ke Bahagian Kewangan dan Pembangunan sebelum atau pada 06 Januari 2012 (Jumaat) jam 5.00 petang.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...